0
Koszyk jest pusty

WARTOŚĆ: 0.00 PLN
Oferty Specjalne

REGULAMIN

ZASADY ZAKUPóW MASZYN, OWERLOKóW, HAFCIAREK,
AKCESORIóW, CZĘŚCI, DODATKóW KRAWIECKICH
I HAFCIARSKICH W SKLEPIE INTERNETOWYM www.BMD.pl

 

Sklep Internetowy BMD.pl  jest obsługiwany przez:

BMD POLSKA Spółka Cywilna
D. Ryszka, A. Kasprzyk, S. Gruszka, K. Perek

ul. Kamieniarska 48
30-364 Kraków

NIP: 676 254 44 34
REGON: 369 326 046
NIP VAT UE: PL6762544434

 

I. PODSTAWOWE POJĘCIA


Sprzedawca – BMD Polska S.C. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kamieniarskiej 48 (Kraków, 30-364). Numer NIP: 676 254 44 34 Numer REGON: 369 326 046

Sklep - Serwis Internetowy/Sklep Internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod adresem internetowym www.BMD.pl za pośrednictwem którego Klient może dokonać zakupu od Sprzedawcy wybranego Towaru.

Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin - niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.

Formularz Zamówienia/ "koszyk" - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika lub posiadający takie konto, może dokonać zakupu Towarów.

Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.
 

II. POSTANOWIENIA OGóLNE
 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.BMD.pl

 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

 3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
   

III. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową sklepu www.BMD.pl (poprzez "wirtualny koszyk" lub formularz) oraz e-mailowo na adres https://bmd.pl/UserFiles/images/info-at-bmd-dot-pl.jpg, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem.

 3. Zamówienie można złożyć także telefonicznie od poniedziałku do piątku wyłącznie w godzinach 900-1700 pod nr telefonu: (+12) 260 71 30
  Zamówienie złożone telefonicznie również zostanie potwierdzone za pośrednictwem korespondencji e-mailowej.

 4. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:
  - w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,
  - w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym lub płatnością on-line za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie.

 5. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 900 do 1700)

 6. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub na życzenie klienta faktura VAT (Klient ma możliwość wyboru formy dokumentu zakupu podczas składania zamówienia, w przypadku nie wybrania formy dokumentu zakupu do zamówienia zostanie wystawiony paragon).

 7. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:
  a) Telefon - (+12) 260 71 30
  b) E-mail - https://bmd.pl/UserFiles/images/info-at-bmd-dot-pl.jpg
  c) Adres korespondencyjny: BMD Polska s.c. ul. Kamieniarska 48 Kraków - 30-364

 8. Podana w potwierdzeniu zamówienia cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.

 9. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 8 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

 10. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówień zawierających niekompletne dane (np. numer telefonu kontaktowego, adres e-mail) lub zamówień, których realizacja wymaga kontaktu z Klientem, a kontakt ten jest niemożliwy.

 

IV. KOSZTY PRZESYŁKI WEDŁUG GRUP TOWARÓW i TERMIN DOSTAWY


1. OPCJE DOSTAWY

A. MASZYNY, OWERLOKI, HAFCIARKI, AKCESORIA, CZĘŚCI, DODATKI

jeśli przy danym produkcie nie jest widoczna inna opcja dostawy, wówczas dostępne są następujące opcje:

a) PRZEDPŁATA NA KONTO BANKOWE LUB PŁATNOŚĆ PRZELEWY24PL:

 • Przesyłka Kurierska

 • Paczkomat

 • Paczkomat InPost

b) POBRANIE ZAPŁATY PRZEZ KURIERA:

 • Pobranie realizowane jest przez firmę kurierska do kwoty 4999 zł.

 • Powyżej kwoty 5000 zł, nie realizujemy wysyłek za pobraniem
  Przedpłata na konto bankowe za maszyny - to ZAWSZE OSZCZĘDNOŚĆ kosztu za usługę pobrania należności przez firmę kurierską.

B. STEBNÓWKI, RENDERKI, OWERLOKI PRZEMYSŁOWE, ZESTAWY DO PRASOWANIA

(i inne maszyny przemysłowe montowane na stole i blacie oraz maszyny i urządzenia, których wysyłka możliwa jest tylko na palecie) jeśli przy danym produkcie nie jest widoczna inna cena dostawy, wówczas:


a) PRZEDPŁATA NA KONTO BANKOWE LUB PŁATNOŚĆ PRZELEWY24PL:

 • Przesyłka kurierska, paletowa z ubezpieczeniem.

b) POBRANIE ZAPŁATY PRZEZ KURIERA :

 • Pobranie realizowane jest przez firmę kurierska do kwoty 4999 zł (na 1 list przewozowy).
  Przedpłata na konto bankowe za maszyny - to ZAWSZE OSZCZĘDNOŚĆ kosztu za usługę pobrania należności przez firmę kurierską.
   

2. KOSZTY DOSTAWY

 • Koszty dostawy są indywidualne dla każdej z grup produktów lub poszczególnych towarów. Widoczne są na karcie zamówienia.

3. TERMINY DOSTAWY

 1. Dostawa zamówionych maszyn, owerloków i hafciarek nastąpi w terminie od 24 do 72 godzin w dni roboczych (zwykle do 24 godzin) od dnia nadania przesyłki.

 2. O nadaniu przesyłki oraz jej numerze listu przewozowego zostaną Państwo poinformowani w drodze korespondencji e-mail lub telefonicznie.

 3. Dostawa realizowana przez firmę kurierską odbywa się w dni robocze zwykle w godzinach 10:00-17:00

 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia dostawy z przyczyn leżących po stronie firmy kurierskiej.

 

V. FORMY PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIONE TOWARY I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 

 1. W przypadku płatności za zamówione towary istnieją trzy formy płatności:

  1. Przedpłata w formie przelewu (tradycyjnego lub internetowego za pośrednictwem własnego systemu bankowego) wysyłka odbywa się po odnotowaniu wpłaty na naszym koncie bankowym. Przelew dokonany rano do godziny 9-tej, w dowolnym banku, jest u nas widoczny w systemie bankowym tego samego dnia ok. godz. 13-14
   Przesyłki wysyłamy do godziny 13-tej.

    

  2. Przedpłata w formie płatności on-line poprzez Przelewy24.pl (przelew z konta, płatność kartą, raty on-line) po zaksięgowaniu transakcji towar wysyłamy tego samego lub następnego dnia. Przesyłki wysyłamy do godziny 13-tej.
    

  3. Pobranie – kurier firmy kurierskiej pobiera należność za towar przy odbiorze zamówienia przez Klienta. Towar zamówiony do godz. 1200 przy wyborze opcji "pobranie" jest wysyłany tego samego dnia, zamówienia złożone po godz. 1200 wysyłamy dnia następnego.
    

 2. Niezależnie od wyboru formy płatności zamówiony towar jest u Państwa zwykle następnego dnia po nadaniu. (UWAGA: Firma kurierska zastrzega sobie teoretyczny czas dostawy od 24 do 72 godzin w dni robocze od nadania).

 3. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem (tradycyjnym, internetowym lub poprzez płatność on-line), jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty otrzymania potwierdzenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu i uzyskaniu akceptacji).

 4. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068

 5. Formę płatności wybiera Kupujący podczas składania zamówienia.
   

 
PRZEDPŁATY TRADYCYJNYM PRZELEWEM NALEŻY KIEROWAĆ NA NASZE KONTO:

BMD Polska s.c.
ul. Kamieniarska 48
30-364 Kraków

BNP Paribas Bank Polska S.A.
59 1600 1039 1818 7889 6000 0003

 

VI. REKLAMACJA

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)

 2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

 3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

 6. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.

 7. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

 8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

 9. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

 10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

 11. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 12. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 13. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.

 14. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

 15. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

 16. Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres wskazany w części III ust. 7 pkt c niniejszego regulaminu.

 17. Klient może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem https://bmd.pl/UserFiles/images/info-at-bmd-dot-pl.jpg lub w formie pisemnej na adres wskazany w części III ust. 7 pkt c niniejszego regulaminu.

 18. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  - imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta, telefon kontaktowy
  - datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  - wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

 19. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 20. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

 21. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 22. Urządzenia znajdujące się o ofercie Sklepu Internetowego www.BMD.pl posiadają gwarancje Producenta lub Importera, które ważne są wraz z dowodem zakupu (fakturą lub paragonem).

 23. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, którą Zamawiający otrzymuje podczas dokonania zakupu.

 24. Wszystkie urządzenia objęte są okresem gwarancji od 12-stu do 36-ciu miesięcy. Okres gwarancji jest zależny od karty gwarancyjnej Producenta lub Dystrybutora. Szczegółowe informację można uzyskać kontaktując się z nami mailowo lub telefonicznie.

 

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia znajduje się na samym dole regulaminu i stanowi jego załącznik.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres Sprzedawcy wskazany w części III ust. 7 pkt c niniejszego regulaminu lub wysłać korespondencją e-mail na adres: https://bmd.pl/UserFiles/images/info-at-bmd-dot-pl.jpg

 4. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

 5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem: dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep.

 6. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 8. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży.

 9. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

 10. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy wskazany w części III ust. 7 pkt c niniejszego regulaminu.

 11. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.

 12. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy.

 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

A. DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem Danych Osobowych w Sklepie Internetowym www.BMD.pl
  wskazanych w zgodach na przetwarzanie Danych Osobowych i Regulaminie jest firma:
  BMD POLSKA Spółka Cywilna D. Ryszka, A. Kasprzyk, S. Gruszka, K. Perek
  z siedzibą w Krakowie (30-364) przy ul. Kamieniarskiej 48
  zarejestrowaną pod numerem NIP: 676 254 44 34 oraz numerem REGON 369 326 046
   

 2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy:

  • pod nr telefonu: +12 260 71 30

  • pod adresem e-mail: https://bmd.pl/UserFiles/images/info-at-bmd-dot-pl.jpg

 3. Strona Sklepu BMD.pl zbiera Dane Osobowe podane dobrowolnie i za zgodą użytkownika w formularzach:

  1. Zapytanie ofertowe – Zapytaj o cenę, dostępność, raty itp.

  2. Zakładanie Konta Klienta w sklepie.

  3. Realizacji zamówienia poprzez „Koszyk”.

  4. Dodania adresu e-mail do biuletynu informacyjnego (newsletter).

  5. Kontaktu z obsługą Sklepu.

 4.  Przetwarzanie Danych Osobowych przez Administratora odbywa się w celach:

  1. W celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów (włącznie z dostawą).

  2. W celu obsługi reklamacji.

  3. W celu przesłania oferty i korespondencji handlowej.

  4. W celu księgowym wynikającym z zawarcia umowy sprzedaży.

  5. Przesyłania adres poczty elektronicznej biuletynu informacyjnego (newsletter).

 5. Podanie przez Państwa Danych Osobowych jest dobrowolne,  jednak niezbędne do poprawnej realizacji każdego z w/w celów.

 6. Zakres przetwarzanych Danych Osobowych:

  1. W celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz reklamacji i obsługi: Imię i nazwisko, adres zameldowania, adres do wysyłki, (jeśli jest inny niż adres zameldowania), e-mail, numer telefonu, nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (w przypadku firm).

  2. w celu przesłania oferty i korespondencji handlowej: Imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu

  3. W celu księgowym wynikającym z zawarcia umowy sprzedaży.: Imię i nazwisko, adres zameldowania, adres do wysyłki, (jeśli jest inny niż adres zameldowania), e-mail, numer telefonu, nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (w przypadku firm).

  4. W celu zapisu na newsletter: Adres e-mail.

 7. Formularz może ponadto zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

 8. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych stanowi zgoda na przetwarzanie danych osoby, której dane dotyczą w jednym lub większej liczbie określonych celów. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, w której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 9. Przekazane dane osobowe  mogą być udostępniane podmiotom trzecim w celu przeprowadzenia procesu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz celach z tego wynikających. Zawartość przekazywanych danych jest ograniczona do wymaganego minimum.
  Dane przekazane mogą być np.:

  1. Firmie kurierskiej w celu dostawy zamówienia.

  2. Serwisowi w celu wykonania naprawy i obsługi reklamacji.

  3. Do sklepu/dealera/dostawcy w celu umożliwienia odbioru osobistego zamówienia.

  4. Do serwisu obsługującego płatności on-line Przelewy24.pl.

  5. Do biura księgowego w celach księgowych wynikających z umowy sprzedaży.

 10. Przekazane Dane Osobowe będą przechowywane przez okres:

  1. Niezbędny do przeprowadzenia procesu sprzedaży, reklamacji i korespondencji.

  2. W przypadku Newslettera – Do czasu, aż użytkownik zrezygnuje z jego otrzymywania.

  3. 5 lat w celach księgowych wynikających z zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

 11. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

 

B. PLIKI COOKIES

 

 1. Nasz Serwis Internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 2. Pliki cookie to niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie). Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. W  cookies składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu Internetowego.

 4. Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” zbierane są wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 5. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

 6. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Nie zawierają także żadnych danych osobowych.

 7. Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

 8. Użytkownicy mogą samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą mechanizmów wbudowanych w używane oprogramowanie służące do przeglądania stron www. Zablokowanie niektórych plików cookies może jednak wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania się/zalogowania się na swoje konto w Sklepie lub/i brak możliwości dokonania zakupu.

 9. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 10. Ograniczenie stosowania plików „cookies” lub ich zablokowanie, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 11. Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach

  1. Obsługa logowania - weryfikacja połączenia między użytkownika a naszym serwerem. Sklep nie przechowuje w plikach cookies informacji identyfikujących poszczególnych użytkowników, a jedynie dane dotyczące połączenia.

  2. Prezentacja treści - zabezpieczenie przez wyświetlaniem użytkownikowi ponownie tych samych treści.

  3. Obsługa formularzy - zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów (programów komputerowych służących do automatycznego badania zawartości serwisu www).

  4. Statystyka - budowanie anonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu.

 

C. STATYSTYKI SERWISU I PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE ORAZ SYSTEMY WSPóŁPRACUJĄCE

 

 1. Nasz Sklep Internetowy: BMD.pl korzysta z usługi Google Analytics, zbierającej anonimowe informacje o odwiedzanych stronach w ramach naszego serwisu. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics (w tym informacja jak można zablokować zbieranie danych) znajdują się na stronie: 

 2. Nasz Sklep Internetowy: BMD.pl korzysta z wtyczek „Plug-In” serwisów społecznościowych Facebook i Google+ Informacje na temat ich polityki prywatności można znaleźć na następujących stronach:

 3. System naszego sklepu umożliwia także płatność poprzez system płatności on-line Przelewy 24.pl link do polityki prywatności serwisu Przelewy24.pl:

 

 

IX. KODY RABATOWE

 1. W Sklepie BMD.pl istnieje możliwość skorzystania z Kodów Rabatowych

 2. Kod Rabatowy to ustalony ciąg znaków, który należy wpisać podczas podsumowania zamówienia w Koszyku w specjalnym polu, aby został naliczony rabat od cen standardowych zamawianych przedmiotów.

 3. Kody Rabatowe podawane są do wiadomości kupujących w treści opisu przedmiotu jeśli tego przedmiotu dotyczą.

 4. Przy Kodzie Rabatowym podana jest jego wartość w procentach oraz wymienione są przedmioty, których zakupu Kod dotyczy, a także określone są warunki przy których spełnieniu kod rabatowy działa poprawnie i nalicza rabat.

 5. Kod Rabatowy nalicza rabat automatycznie dla wszystkich przedmiotów będących w koszyku, jeśli dany Kod Rabatowy dotyczy tylko wybranych przedmiotów z koszyka wówczas należy zrobić osobne zamówienie na przedmioty, dla których posiadamy Kod Rabatowy i osobne zamówienie na przedmioty, których Kod Rabatowy nie dotyczy.

 6. W Sklepie Internetowym BMD.pl dostępne są obecnie następujące Kody Rabatowe:

  • EMB3R2017 - Kod dotyczy wyłącznie następujących przedmiotów: wszystkie flizeliny i hydrofolie hafciarskie (na metry, nie dotyczy całych belek), nici do haftu komputerowego, igły do hafciarki oraz klej w spreju. Kod nalicza 15% rabat. Kod jest aktywny dla zamówień powyżej 500 zł brutto (łącznie, tylko za przedmioty, których kod dotyczy).
    

 7. Jeśli zamówienie będzie posiadało niepoprawnie naliczony rabat (naliczony do całości zamówienia, a dotyczyć będzie tylko części zamówionych przedmiotów) wówczas Zamawiający zostanie o tym poinformowany i w zależności od wyboru opcji dostawy i płatności zostanie poinformowany o konieczności dopłaty lub poinformowany o wyższej kwocie pobrania kurierskiego.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą BMD Polska s.c.

 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru oraz wysłanie stosownej informacji drogą korespondencji e-mail najpóźniej w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.

 4. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.BMD.pl

 5. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia

 6. Zakazuje się  osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.

 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 8. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 9. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 10. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  - Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  - Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  - Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 11. Wszystkie ceny w Sklepie Internetowym podane są w polskich złotych i zawierają 23% podatek VAT. Ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

 12. Zastrzegamy sobie możliwość wycofania produktów ze sklepu, bez podania przyczyny.

 13. Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celu informacyjnym.

 14. Dokonanie zakupu oznacza akceptację regulaminu.
   


ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO www.BMD.pl
"
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy"


[adres sprzedającego]

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
[nazwy kupionych przedmiotów]

Data zawarcia umowy to [data],
data odbioru przedmiotów [data].
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres do korespondencji: [adres kupującego]

Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [w przypadku gdy formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

(oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


KONTO

E-mail
Hasło
nie pamiętam hasła

©    Oprogramowanie sklepu internetowego web-market.pl
Aby zapewnić Państwu najlepsza formę prezentacji i możliwość szybkiego złożenia zamówienia na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności »